Good place to work
 

Privacy policy

Artikel 9 – Badgepolicy

Door uw badge te laten scannen gaat u ermee akkoord uw persoonlijke gegevens te delen met de betreffende exposant/sponsor. U gaat ermee akkoord dat uw gegevens worden doorgegeven – ook buiten de Europese Unie, zodat u info kan ontvangen over producten/diensten van de exposant die uw badge scant. U zult zich voor het overige vergewissen van het eigen privacybeleid van de betrokken exposant/sponsor die alleen verantwoordelijk is voor het gebruik en de verwerking van de gegevens die u hem via die weg hebt overgemaakt.

Tenslotte geeft u de beursorganisator de toestemming om uw persoonlijke data bij te houden in overeenstemming met zijn privacy policy (cfr www.kortrijkxpo.com ) zodat de beurs kan worden georganiseerd en een analyse van de bezoekersflow kan gebeuren met het oog op de voorbereiding en de verbetering van het beursconcept in de toekomst.

Uw gegevens worden verwerkt door GES, software voor dataverwerking. Meer info: www.vlslt.ges.com | vlslt.lnfo@ges.com

Artikel 10 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Privacy Policy wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht dat exclusief van toepassing is.De rechtbanken van Kortrijk en Gent zijn exclusief bevoegd om van elk geschil kennis te nemen dat zou voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze Privacy Policy.