Good place to work
 

Privacy policy

Artikel 9 – Badgepolicy

Door uw badge te laten scannen gaat u ermee akkoord uw persoonlijke gegevens te delen met de betreffende exposant/sponsor. U gaat ermee akkoord dat uw gegevens worden doorgegeven – ook buiten de Europese Unie, zodat u info kan ontvangen over producten/diensten van de exposant die uw badge scant. U zult zich voor het overige vergewissen van het eigen privacybeleid van de betrokken exposant/sponsor die alleen verantwoordelijk is voor het gebruik en de verwerking van de gegevens die u hem via die weg hebt overgemaakt.

Tenslotte geeft u de beursorganisator de toestemming om uw persoonlijke data bij te houden in overeenstemming met zijn privacy policy (cfr www.kortrijkxpo.com ) zodat de beurs kan worden georganiseerd en een analyse van de bezoekersflow kan gebeuren met het oog op de voorbereiding en de verbetering van het beursconcept in de toekomst.

Uw gegevens worden verwerkt door GES, software voor dataverwerking. Meer info: www.vlslt.ges.com | vlslt.lnfo@ges.com

Artikel 10 - Digitale applicaties

Specifiek voor onze digitale applicaties kunnen wij ook additionele gegevens opvragen naast de gegevens die reeds eerder werden beschreven. Het invullen van deze gegevens is altijd optioneel en bij het invullen ervan gaat u akkoord dat deze worden verwerkt voor de doeleinden zoals in artikel 3 besproken.

In bepaalde applicaties kunnen wij ook (optioneel) contactgegevens opvragen van uw kennissen (vb. noodcontact). Wij gaan er van uit dat u expliciete toestemming heeft van de betrokken personen om deze gegevens met ons te delen.

In sommige gevallen kan u via onze digitale applicaties toetreden tot een community (besloten sociaal netwerk) via een expliciete handeling. Wanneer u dit doet, geeft u ook toestemming om uw contactgegevens (naam, email, adres…) te delen met de leden van die community. Ook in het kader van de functionaliteiten van de app, kunnen bepaalde activiteiten (vb. uw aanwezigheid op een event) worden meegedeeld aan de leden van die community. Onder geen enkele omstandigheid hebben leden van een community het recht om deze data verder te delen met derden.

Artikel 11 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Privacy Policy wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht dat exclusief van toepassing is.De rechtbanken van Kortrijk en Gent zijn exclusief bevoegd om van elk geschil kennis te nemen dat zou voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze Privacy Policy.