Good place to work
 

Standenbouw

BELANGRIJKE INFO VOOR STANDENBOUWERS

Indien de bestellingen voor de stand worden geplaatst door de standenbouwer en betaald door de exposant, geeft de exposant zijn persoonlijke inloggegevens door aan de standenbouwer om hem toegang te verlenen tot hun exposantenportaal. Facturatie gebeurt aan de exposant.

Indien de bestellingen voor de stand door de standenbouwer zelf worden geplaatst en betaald, geeft de organisatie op uitdrukkelijk verzoek van de exposant inloggegevens aan de standenbouwer om hem toegang te verlenen tot het exposantenportaal. Facturatie gebeurt rechtstreeks aan de standenbouwer.
Neem hiervoor contact op met de exhibition support van de beurs.

More ideas

3/10/2024

Abiss

15/2/2025 - 16/2/2025

Fugare