ABISS - Kortrijk Xpo
 

ABISS

6/10/2022

Het digitaliseren/automatiseren van verschillende bedrijfsprocessen is zonder twijfel de meest complexe en never ending challenge waarmee een productieonderneming nu en in de komende jaren zal geconfronteerd worden.

De complexiteit, de kennis van zaken, de interne samenwerking, de budgetten en de impact van de beslissing op de werking, productiviteit, competitiviteit, assets en personeel zijn dermate belangrijk dat het constant opbouwen van kennis, nieuwe applicaties en overleg een ‘ongoing commitment’ voor het bedrijf wordt.
Feit is dat commitment en kennis niet alleen bij de top (algemene beleidsvoering), maar ook op de shopfloor moeten doorgevoerd worden. Iedere bedrijfsunit heeft zijn eigen behoeftes, criteria naar uitvoerbaarheid en performantie. Iedere digitaliseringsstap moet passen in een perfect georkestreerd geheel.

Openingsuren:

9u – 17uVoeg deze beurs toe
aan je agenda   6/10/2022 6/10/2022 40 ABISS Kortrijk Xpo true DD/MM/YYYY

Uw contact

More ideas

4/9/2022 - 5/9/2022

ANIDO

28/9/2022 - 29/9/2022

INTRAFOOD