ABISS - Kortrijk Xpo


Good place to work
 

ABISS

6/10/2022

Het digitaliseren/automatiseren van verschillende bedrijfsprocessen is zonder twijfel de meest complexe en never ending challenge waarmee een productieonderneming nu en in de komende jaren zal geconfronteerd worden.

De complexiteit, de kennis van zaken, de interne samenwerking, de budgetten en de impact van de beslissing op de werking, productiviteit, competitiviteit, assets en personeel zijn dermate belangrijk dat het constant opbouwen van kennis, nieuwe applicaties en overleg een ‘ongoing commitment’ voor het bedrijf wordt.
Feit is dat commitment en kennis niet alleen bij de top (algemene beleidsvoering), maar ook op de shopfloor moeten doorgevoerd worden. Iedere bedrijfsunit heeft zijn eigen behoeftes, criteria naar uitvoerbaarheid en performantie. Iedere digitaliseringsstap moet passen in een perfect georkestreerd geheel.

Openingsuren:

9u – 17uBereikbaarheid  |  Parkeren
Hotel - Restaurant  |  Kortrijk

Uw contact

More ideas

13/12/2023 - 14/12/2023

BEDRIJVENCONTACTDAGEN 2023

19/1/2024 - 21/1/2024

VELOFOLLIES