1/3/2018 - 3/3/2018


De SID-in West-Vlaanderen is een samenwerking tussen de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) van West-Vlaanderen en het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Consciencegebouw 5 A
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 66 53


Ajouter cet événement
à votre calendrier   1/3/2018 3/3/2018 40 Kortrijk Xpo true DD/MM/YYYYVotre contact

More ideas